KMC-Aanmeldingsformulier

Overweegt je lid te worden van Chamavi?

Kom dan eerst eens kamperen om de sfeer te proeven. De vereniging werkt met leden die vrijwilligerswerk doen voor Chamavi. Dat is goed voor de onderlinge saamhorigheid en draagt bij aan de lage tarieven die wij kunnen hanteren.

Elk jaar organiseren wij een open dag waarop je welkom bent om met ons en het terrein kennis te maken. Meestal in juni. Kijk in onze agenda voor de exacte datum.

Overweegt je lid te worden dan kan je onderstaand formulier invullen en opsturen. Je wordt dan te zijner tijd uitgenodigd voor een gesprek met onze kennismaking commissie. Twee van de leden geven je uitleg en je kunt dan vragen stellen. Meestal duurt zo’n gesprek ruim 1 uur.

Stuur met dit formulier één pasfoto per persoon mee.

Ondergetekende(n) wenst/wensen lid te worden van naturistenvereniging Chamavi.

A) Voorletters, Achternaam m/v
Roepnaam Geboortedatum*
Burgerlijke staat* Beroep:
Mobiel telefoonnummer*
E-mailadres

B) Voorletters, Achternaam m/v
Roepnaam Geboortedatum*
Burgerlijke staat* Beroep:
Mobiel telefoonnummer* E-mailadres

Adres: (straat en huisnr.)*
Postcode
Woonplaats*
Vast telefoonnummer
Kind 1 Naam Kind 1 Geboortedatum
Kind 2 Naam Kind 2 Geboortedatum
Kind 3 Naam Kind 3 Geboortedatum
Kind 4 Naam Kind 4 Geboortedatum
Is het de bedoeling een huisdier (max. 1) mee te nemen naar ons terrein?
De belangstelling gaat uit naar:
Bij seizoenplaats of jaarplaats is de gewenste ingangsdatum:
(bij belangstelling voor een jaarplaats, bewijs van inschrijving woonadres bij gemeente meeleveren)
Voor je een jaarplaats krijgt is eerst een jaar seizoenplaats verplicht.
Waardoor ontstond de belangstelling voor Chamavi?
Ben je ooit eerder lid geweest van een naturistenvereniging?
Zo ja, welke en wanneer?
NFN lid geweest?
Zo ja, wanneer?
Lidmaatschapsnummer?
Wordt toezending van het NFN-blad UIT op prijs gesteld?
Bent je ooit geroyeerd als lid van een Naturistenvereniging of als lid geweigerd?
Ben je ooit strafrechtelijk vervolgd wegens een zedendelict?
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
Bij toelating als lid zal ik/zullen wij de aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen nakomen en mij/ons conformeren aan het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van de Naturistenvereniging Chamavi (ter inzage).
Ik/wij accepteren dat de vet aangegeven gegevens gebruikt worden voor de doelstelling omschreven in onze privacy policy (ons persoonsgegevensbeleid) (ter inzage op website).
Door inzending van dit formulier verklaar ik dat alles naar waarheid is ingevuld,
plaats
datum

Er wordt een kopie van dit bericht naar uw e-mailadres verzonden.
Mocht u dit niet hebben aangevraagd, dan verzoeken wij u dit formulier z.s.m. aan ons te sturen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Wij versturen per kwartaal een nieuwsbrief.

Door het indienen van dit formulier accepteert u de algemene voorwaarden van de dienstverlening en het privacybeleid

Privacy | Copyright © 2019 Naturistenvereniging Chamavi.